220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 3 -                                                          
2 3 -                                                      
4 4 -                                                                
5 4 -                                                              
6 3-                                                                 /
7 3-                                                              
8 2 -                                                          
9 2 -                                                          
10 2 -                                                      
11 2 -                                                              
  12 3-                                                                            
  13                                                                            
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 3 -                                                          
2 3 -                                                          
4 4 -                                                          
5 4 -                                                          
6 3-                                                          
7 3-                                                          
8 2 -                                                          
9 2 -                                                          
10 2 -                                                          
11 2 -                                                          
  12 3-                                                                            
  13                                                                            
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 3 -                                                              
2 3 -                                                              
4 4 -                                                              
5 4 -                                                              
6 3-                                                              
7 3-                                                              
8 2 -                                                              
9 2 -                                                              
10 2 -                                                              
11 2 -                                                              
  12 3-                                                                            
  13                                                                            
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 -                                                            
2 3 -                                                            
4 4 -                                                            
5 4 -                                                            
6 3-                                                            
7 3-                                                            
8 2 -                                                            
9 2 -                                                            
10 2 -                                                            
11 2 -                                                            
  12 3-                                                                            
  13                                                                            
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 3 -                                                              
2 3 -                                                              
4 4 -                                                              
5 4 -                                                              
6 3-                                                              
7 3-                                                              
8 2 -                                                              
9 2 -                                                              
10 2 -                                                              
11 2 -                                                              
  12 3-                                                                            
  13                                                                            
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 -                                                            
2 3 -                                                            
4 4 -                                                            
5 4 -                                                            
6 3-                                                            
7 3-                                                            
8 2 -                                                            
9 2 -                                                            
10 2 -                                                            
11 2 -                                                            
  12 3-                                                                            
  13                                  
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 3 -   Glazova                                            
2 3 -                                                              
4 4 -                                                              
5 4 -                                                              
6 3-                                                              
7 3-                                                              
8 2 -                                                          
9 2 -                                                              
10 2 -                                                              
11 2 -                                                              
  12 3-                                                                            
  13                                                                            
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 3 -           Kholodkova                                      
2 3 -                                                              
4 4 -                                                              
5 4 -                                                              
6 3-                                                              
7 3-                                                              
8 2 -                                  
9 2 -                                          
10 2 -                                                
11 2 -                                                
  12 3-                                                                            
  13                                                        
  14                                                                            
220
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 3 -                                                            
2 3 -                                                            
4 4 -                                                            
5 4 -                                                            
6 3-                                                            
7 3-                                                            
8 2 -                                                            
9 2 -                                                            
10 2 -                                                            
11 2 -                                                            
  12 3-                                                                            
  13                                                                            
  14